Самоуправление

План работы Савета вучнёўскага самакіравання на 2023/2024 навучальны год

ПС1

ПС2

 

                                                                             

свернуть

Склад Савета вучнёўскага самакіравання

Об организации школьного самоуправления

 

ПАЛАЖЭННЕ

аб вучнёўскім самакіраванні

 

  1. Агульныя палажэнні

1.1. Дадзенае Палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Уставам установы адукацыі, іншымі нарматыўнымі прававымі дакументамі і рэгламентуе дзейнасць органаў вучнёўскага самакіравання дзяржаўнай ўстановы адукацыі “Вязынскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдня школа” (далей – установы адукацыі) .

1.2. Вучнёўскае самакіраванне - орган самакіравання навучэнцаў установы адукацыі.

1.3. Вучнёўскае самакіраванне ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Статутам школы, сапраўдным палажэннем.

  1. Мэта вучнёўскага самакіравання

2.1. Мэтай вучнёўскага самакіравання з’яўляецца рэалізацыя права навучэнцаў на ўдзел у кіраванні ўстановай адукацыі, фарміраванне дэмакратычных асноў арганізацыі адукацыйнага працэсу.

  1. Задачы вучнёўскага самакіравання

Задачы дзейнасці вучнёўскага самакіравання:

3.1. стварыць  спрыяльныя ўмовы для самарэалізацыі вучняў;

3.2. развіваць ў вучняў сацыяльную ініцыятыву, творчасць і адказнасць, камунікатыўныя уменні і навыкі;

3.3. забеспячыць супрацоўніцтва паміж педагогамі і навучэнцамі;

3.4. спрыяць набыццю навучэнцамі вопыту кіраўніцкай дзейнасці.

  1. Функцыі вучнёўскага самакіравання

Функцыямі  вучнёўскага самакіравання заключаюцца ў наступным:

4.1. уключэнне падлеткаў у працэс калектыўнай дзейнасці;

4.2. развіццё  і выхаванне  культуры  зносін падлеткаў;

4.3. прафілактыка процівапраўных паводзін;

4.4. арганізацыя  ўмоў  для выбару падлеткамі сваёй  стратэгіі, матывацыі да пазітыўнай самарэалізацыі ў соцыуме;

4.5. стрыяць набыццю  навыкаў  пазітыўных зносін, уменню весці канструктыўны дыялог, публічна выступаць.

5 . Структура вучнёўскага самакіравання

5.1. Вучнёўскае самакіраванне ў школе ўключае некалькі узроўняў.

5.1.2  Першы ўзровень- савет класа.

5.1.3. Усе навучэнцы школы з'яўляюцца членамі калектыву класа, таму асноўныя пытанні, звязаныя з дзейнасцю ўстановы адукацыі, вырашаюцца ў першасным калектыве.

5.1.4. Кожны клас выбірае са свайго складу старасту і намесніка старасты, адказных па напрамках (па меркаванні класнага калектыву).

5.1.5.  Вышэйшым органам самакіравання ў класе з'яўляецца савет класа, які збіраецца па неабходнасці (не радзей 1 разы на чвэрць) і дзе плануецца праца калектыву класа, падводзіцца вынік працы за пэўны прамежак часу, выбіраецца  прадстаўнік  для ўдзелу ў дзейнасці савета вучнёўскага самакіравання ўстановы адукацыі.

5.1.6. Савет класа адказвае за справы ўнутры класа, за ўдзел у агульнашкольных справах, рыхтуе інфармацыю і прапановы ў вышэйстаячыя органы вучнёўскага самакіравання.

5.2.1. Другі ўзровень-савет вучнёўскага самакіравання ўстановы адукацыі.

5.2.2. Вышэйшым органам вучнёўскага самакіравання з'яўляецца савет вучнёўскага самакіравання, які збіраецца адзін раз у чвэрць (у пачатку чвэрці) для вырашэння актуальных  пытанняў жыцця вучнёўскага калектыву.

5.2.3. У склад савета вучнёўскага самакіравання ўваходзяць прадстаўнікі кожнага класа. З іх ліку шляхам адкрытага галасавання абіраецца старшыня савета вучнёўскага  самакіравання, яго намеснік і сакратар тэрмінам на адзін год.

5.2.4. Функцыямі савета вучнёўскага самакіравання з'яўляюцца: калектыўнае вылучэнне ідэй; калектыўнае планаванне і прагназаванне вынікаў, аналіз і іх ацэнка; распрацоўка праектаў розных калектыўных творчых спраў; кантроль за выкананнем наяўных традыцый; кантроль выканання прынятых рашэнняў; аналіз працы камітэтаў па напрамках дзейнасці.

5.3. Трэці ўзровень - удзел старшыні савета вучнёўскага самакіравання ў рабоце савета ўстановы адукацыі.

  1. Абавязкі членаў савета школьнага самакіравання

Члены савета вучнёўскага самакіравання абавязаны:

6.1. Выконваць патрабаванні Статута ўстановы адукацыі, рашэнні савета  вучнёўскага самакіравання, правілы ўнутранага распарадку для навучэнцаў.

6.2. Паважаць гонар і годнасць удзельнікаў адукацыйнага працэсу.

6.3. Клапаціцца пра гонар установы адукацыі  і працягу яе традыцый, аўтарытэту, прэстыжу.

6.4. Асабістым прыкладам фарміраваць у навучэнцаў беражлівыя адносіны да школьнай маёмасці, выкарыстання электрычнасці, вады.

  1. Правы членаў вучнёўскага самакіравання

Члены савета вучнёўскага самакіравання маюць права:

7.1. Права на атрыманне інфармацыі аб арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі.

7.2. Права на адкрытую і матываваную ацэнку поспехаў у навучанні і паводзінах.

7.3. Права на арганізацыю школьнага жыцця, культурных, адукацыйных, спартыўных і забаўляльных мерапрыемстваў у адпаведнасці з уласнымі патрэбамі і магчымасцямі.

7.4. Права вызначэнне віду дзейнасці і структуры органаў вучнёўскага самакіравання.

7.5. Права прадстаўляць інтарэсы навучэнцаў у адміністрацыі ўстановы адукацыі, на саветах установы адукацыі, сходах, прысвечаных вырашэнню жыцця установы адукацыі.

7.6. Права ўносіць прапановы ў план выхаваўчай работы ўстановы адукацыі.

7.7.  Права карыстацца арганізацыйнай падтрымкай педагогаў.

7.8. Права ўсталёўваць адносіны і арганізоўваць сумесную дзейнасць з органамі вучнёўскага самакіравання іншых устаноў адукацыі.

7.8. Права абіраць і быць абраным у органы вучнёўскага самакіравання ўстановы адукацыі.

7.9. Права свабоднага ўступлення і выхаду з органаў самакіравання.

  1. Органы вучнёўскага самакіравання і педагагічны калектыў

8.1. Педагагічны калектыў стварае ўмовы для актыўнай і творчай дзейнасці вучнёўскага самакіравання, аказвае дапамогу ў матывацыі навучэнцаў да выканання грамадскіх даручэнняў, развіццю сацыяльнай ролі навучэнцаў.

8.2.Супрацоўніцтва педагогаў і навучэнцаў ажыццяўляецца ў сумесных органах вучнёўскага самакіравання пры арганізацыі і правядзенні масавых спраў, творчых і дзелавых гульняў, сумесных абмеркаваннях пытанняў жыцця ўстановы адукацыі на саветах установы адукацыі, сходах, нарадах.

8.3. За органамі вучнёўскага самакіравання ў якасці куратараў замацоўваюцца педагог-арганізатар і намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце.

  1. Узаемадзеянне органаў вучнёўскага самакіравання

9.1.Узаемадзеянне ажыццяўляецца з адміністрацыяй і педагогамі ўстановы адукацыі, моладзевымі і дзіцячымі аб'яднаннямі, органамі самакіравання іншых устаноў адукацыі.

  1. Дакументацыя органаў вучнёўскага самакіравання

10.1. Палажэнне аб вучнёўскім самакіраванні.

10.2. План работы савета вучнёўскага самакіравання.

10.3. Пратаколы пасяджэнняў савета вучнёўскага самакіравання.

10.4. Склад  савета вучнёўскага самакіравання.

свернуть