Учителю-предметнику

Инструктивно-методические письма об особенностях организации образовательного процесса по учебным предметам в 2019/2020 учебном году расположены на сайтах:

 

- Министерство образования (http://edu.gov.by)

- Национальный институт образования (http://adu.by)

Методическое объединение учителей-предметников

 

План работы

метадычнага аб’яднання настаўнікаў-прадметнікаў

“Школа ўдасканалення прафесійнага майстэрства”

на  2020/2021 навучальны год

Метадычная  тэма ўстановы адукацыі “Удасканаленне прафесійных кампетэнцый педагогаў пры рэалізацыі адукацыйнага працэса шляхам засваення эфектыўных спосабаў арганізацыі, актывізацыі, кіравання і кантроля навучальна-пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў па вучэбных прадметах на вучэбных занятках і пры выкананні дамашняй работы”.

Кіраўнік - Тарасевіч Марына Анатольеўна, настаўнік матэматыкі вышэйшай кваліфікацыйнай  катэгорыі.

 

Задачы:

 • інфармаваць педагогаў аб нарматыўным прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах у 2020/2021 навучальным годзе, навінах педагагічнай літаратуры; актуалізаваць і паглыбляць прадметныя веды настаўнікаў;
 • павышаць матывацыю настаўнікаў на авалоданне прыёмамі аналізу ўласных вынікаў адукацыйнага працэсу, вывучаць і прымяняць інавацыйныя адукацыйныя тэхналогіі у прафесійнай дзейнасці членаў МА; стымуляваць творчае самавыяўленне, раскрываць прафесійны патэнцыял педагогаў;
 • стварыць ўмовы дляпастаяннага развіцця і самаразвіцця прафесійных якасцяў педагогаў і рэалізацыі  кампетэнтнаснага падыходу ў  выкладанні вучэбных прадметаў.                                         

 

 

Пасяджэнне 1

04.09.2020 г

Форма правядзення: круглы стол

 

Тэма: Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ў 2020/2021 навучальным годзе

Мэта: пазнаёміць педагогаў з нарматыўнымі і вучэбна-метадычнымі дакументамі ў новым навучальным годзе для выкарыстання ў педагагічнай дзейнасці.

 

Задачы:

 1. садзейнічаць вывучэнню асноўных нарматыўных і вучэбна-метадычных дакументаў у новым навучальным годзе;
 2. садзейнічаць практычнаму прымяненню нарматыўных і вучэбна-метадычных дакументаў у новым навучальным годзе

 

І. Тэарытычны блок

Пытанні для абмеркавання:

 1. Нарматыўнае прававое забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў 2020/2021 навучальным годзе

                                 Грыпініч А.А., намеснік  дырэктара

 1. Абноўленыя  вучэбныя праграмы,  якія пабудаваны  на аснове кампетэнтнаснага падыходу

                                  Тарасевіч М. А., кіраўнік МА,

                                  Суднік В.М.,настаўнік  беларускай мовы,

                                  Судніковіч С. В, настаўнік хіміі

 1. Азнаямленне  і аналіз інструктыўна-метадычных пісьмаў МА РБ, якія вызначаюць дзейнасць настаўнікаў у новым 2020/2021 навучальным годзе

                                   Філістовіч Т. А., настаўнік пачатковых класаў,

                                   Сухая С.І., настаўнік  біялогіі і геаграфіі.

 1. Азнаямленнез вынікамі вывучэння якасці агульнай сярэдняйадукацыі, праведзенага Нацыянальным інстытутам адукацыі (рэспубліканскіманіторынг)

                             Тарасевіч М. А., кіраўнік МА.

ІІ. Практычны блок

 1. Узгадненне каляндарна-тэматычных планаў па вучэбных прадметах

                    Грыпініч А. А., намеснік дырэктара

 1. Прыняцце рашэнняў

                          Тарасевіч М. А., кіраўнік МА.

 

 

Пасяджэнне 2

20.11.2020     

Форма правядзення: практычны семінар.

 

Тэма: Прыёмы арганізацыі зваротнай сувязі, якія дазваляюць сваечасова выяўляць прабелы ў ведах і ўменях навучэнцаў

 

Мэта: даць разуменне,  наколькі эфектыўна зваротная сувязь дапамагае вучням зразумець свае моцныя і слабыя бакі і палепшыць сваё навучанне

Задачы:

 1. Актуалізаваць веды настаўнікаў аб зваротнай сувязі.
 2. Сфарміраваць паняцці аб зваротнай сувязі, аб яе відах і метадах выкарыстання яе на ўроках. 
 3. Выявіць ступень разумення атрыманых ведаў для далейшага прымянення на практыцы. 

І. Тэарытычны блок

Пытанні для абмеркавання

 1. Паняцце аб зваротнай сувязі,  яе віды і метады выкарыстання  на ўроках.  

                                  Суднік В.М., настаўнік  беларускай мовы і літаратуры.

 

 1. Зваротная сувязь на ўроках у пачатковай школе

                       Хаміцэвіч А. У., настаўнік пачатковых класаў

 

3.     Ранняе выяўленне адставання і своечасовае папярэджанне прабелаў у ведах вучняў з дапамогай арганізацыі зваротнай сувязі

                             Пуцэйка І. І., настаўнік фізікі

ІІ.  Практычны блок

 1. Майстар-клас «Эфектыўная зваротная сувязь: што яна дае настаўніку і вучню?”

                  Сухая С. І., настаўнік біялогіі

 1. Прыняцце рашэнняў

                   Тарасевіч М. А., кіраўнік МА.

 

 

Пасяджэнне 3

22.01.2021

Форма правядзення: круглы стол

 

Тэма: Фарміраванне чытацкай граматнасці навучэнцаў у працэсе выкладання вучэбных прадметаў, прыёмы і тэхналогіі работы з тэкстам з улікам спецыфікі вучэбнага прадмета

Мэта: абмен вопытам педагагічнай дзейнасці па арганізацыі сістэмы работы з тэкстам на ўроках

Задачы:

1.удасканаліць веды пра прыёмы работы з тэкстам.
2.абмеркаваць эфектыўнасць прымянення дадзеных прыёмаў.

І. Тэарытычны блок:

Пытанні для абмеркавання:

 1. Прыёмы фарміравання чытацкай граматнасці навучэнцаў на вучэбных прадметах

                                 Крывашэй Р. Г., настаўнік пачатковых класаў,   

                                 Грыневіч В.А.,настаўнік  беларускай мовы,

                                 Судніковіч С. В., настаўнік хіміі  

 1. Прыёмы і тэхналогіі работы з тэкстам з улікам спецыфікі вучэбнага прадмета

                                 Галубоўская Н. А., настаўнік пачатковых класаў,

                                    

ІІ.  Практычны блок

 1. Майстар-клас «Фарміраванне чытацкай граматнасці малодшых школьнікаў»

                                Саўчыц А. С., настаўнік рускай мовы і літаратуры

 1. Прыняцце рашэнняў

                   Тарасевіч М. А., кіраўнік МА.

 

 

 

Пасяджэнне №4

21.05.2021 

Форма правядзення: метадычная нарада

 

Тэма: Аналіз работы МА за 2020/2021  навучальны год

Мэта: правесці аналіз вучэбна-выхаваўчай работы за навучальны год

 

 І. Тэарэтычны блок

 1. Аналіз метадычнай работы за 2020/2021 навучальны год
 2. Справаздачы настаўнікаў па тэмах самаадукацыі

                                                    Настаўнікі-прадметнікі

 1. Аналіз выканання вучэбных праграм

                                   Тарасевіч М. А., кіраўнік МА

 1. Арганізацыя работы настаўнікаў-прадметнікаў па  выніковай

    атэстацыі навучэнцаў і іх падрыхтоўкі да ЦТ

                                          ГрыпінічА.А.,  намеснік  дырэктара              

ІІ. Практычны блок.

 1. Панарама метадычных распрацовак.

                                          Настаўнікі-прадметнікі

 1. Прыняцце рашэнняў

 

 

 

 

 

 

свернуть